Cübbeli Ahmet Hocaefendi_Bursa Sohbeti (02-07-2011).[postlink]http://islamisohbetizle.blogspot.com/2011/07/cubbeli-ahmet-hocaefendibursa-sohbeti.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=9lxRynVSfgY
 

Bottom 1

Bottom 2

Bottom 3